Badania kardiologiczne

Próba wysiłkowa

Badanie umożliwia ocenę wydolności fizycznej organizmu. Badanie to zmuszając organizm do zwiększonej pracy, przy jednoczesnym monitorowaniu zapisu EKG i kontroli ciśnienia tętniczego krwi, pozwala ocenić wydolność układu krążenia.
Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza.
Przed wykonaniem próby konieczne jest wykluczenie przeciwskazań do badania.
Przed próbą wysiłkową pacjent musi wyrazić pisemną zgodę na badanie.

Sposób przygotowania do badania:

Bezpośrednio przed próbą wysiłkową badany nie powinien palić papierosów, spożywać posiłku, pić mocnej kawy czy herbaty. Dotychczas przyjmowane leki należy przyjąć lub odstawić zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na badanie. Należy posiadać wygodne obuwie do chodzenia/biegania oraz strój sportowy.

Opis badania:

Badanie wykonuje się na bieżni ruchomej. Na klatce piersiowej badanego, po przygotowaniu skóry (wygoleniu włosów u mężczyzn), nakleja się elektrody, które łączy się z urządzeniem rejestrującym zapis EKG. Próba wysiłkowa na bieżni ruchomej polega na stopniowym zwiększaniu szybkości przesuwu bieżni i wzrostu kąta jej nachylenia, co odbierane jest przez badanego, jako marsz coraz szybszym krokiem pod coraz większą górkę. Próbę wysiłkową przerywa się po osiągnięciu przewidywanej dla wieku częstości akcji serca, wystąpieniu dolegliwości lub pojawieniu się zmian w zapisie EKG, będących wskazaniem do przerwania badania.
Wynik badania przekazywany jest w formie opisu, niekiedy z dołączonymi wykresami (zapisem EKG w wybranym czasie). Badanie trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut. Po badaniu wskazany jest kilkunastominutowy odpoczynek w poczekalni. Z wynikiem należy zgłosić się do lekarza prowadzącego.

Możliwe powikłania po badaniu:

W czasie wykonywania próby wysiłkowej badany może odczuwać ból zamostkowy, zawroty głowy, duszność. Objawy te zwykle szybko ustępują po zaprzestaniu wysiłku. Test wysiłkowy wykonywany jest zawsze w obecności lekarza i pielęgniarki.

Echokardiografia Przezklatkowa (Echo Serca) TTE

Sposób przygotowania do badania:

Badanie echokardiograficzne przezklatkowe (echo serca) nie wymaga szczególnego przygotowania. To nieinwazyjna i niebolesna metoda badania i nie jest szkodliwa dla pacjenta, więc o ile zachodzi taka potrzeba, można wykonywać je wielokrotnie.
Do badania należy rozebrać się do pasa, a następnie położyć na leżance na lewym boku. Do powierzchni klatki piersiowej w okolicy serca zostanie przyłożona specjalna głowica pokryta niewielką ilością żelu. W czasie badania lekarz może poprosić o zmianę pozycji aby z kilku stron uwidocznić serce. Czas badania bywa różny u różnych pacjentów, ale zwykle trwa około 30-45 minut. Dźwięki słyszalne podczas badania wiążą się z oceną przepływów krwi metodą doplera. Podczas badania rejestrowany jest zapis EKG za pomocą naklejonych elektrod.
Wynik badania otrzymuje się w formie opisu.

Echokardiografia przezprzełykowa TEE

Do badania wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego.

Przed badaniem chory musi wyrazić pisemną zgodę na badanie.

Sposób przygotowania do badania:

przed badaniem TEE pacjent pozostaje na czczo (minimum 6 godzin po ostatnim posiłku),

ma założone wkłucie do żyły obwodowej (na wypadek konieczności podania leku tą drogą),

wyjmuje ewentualne sztuczne uzębienie.

jeśli pacjent jest leczony heparyną lub innym lekiem przeciwkrzepliwym powinien dostarczyć bieżące wyniki badań krzepnięcia krwi.

Do badania pacjent kładzie się na lewym boku z lewa ręką pod głową. Gardło zostaje znieczulone (Lidocainą w aerozolu) aby wyeliminować odruch wymiotny. Czasami pacjent otrzymuje środek uspakajający dożylnie. Przez ustnik, gastrofiberoskop z sondą pokrytą żelem, jest wprowadzany do przełyku. Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut. Po tym badaniu pacjent zostaje na czczo przez 2 godziny, aby uniknąć problemów z połykaniem (czy nawet zachłyśnięcia), które, ze względu na stosowane znieczulenie mogą wystąpić przy próbie jedzenia i picia. Chory może czuć dyskomfort w gardle przez klika godzin, jest to zjawisko przemijające.
Wynik pacjent otrzymuje w formie opisu, z wynikiem należy zgłosić się do lekarza prowadzącego.

4. 24 - godzinne monitorowanie EKG metoda Holtera

Badanie EKG Holter polega na rejestracji potencjałów czynnościowych serca na nośniku cyfrowym umożliwiając ocenę elektrokardiogramu w dłuższym czasie i przy różnej aktywności  pacjenta.

Sposób przygotowania do badania:

Elektrody do zapisu EKG mocowane są na klatce piersiowej. Przygotowanie skóry pacjenta polega na usunięciu zbędnego owłosienia z klatki piersiowej, odtłuszczenie oraz zmniejszenie oporów przez delikatne potarcie. Elektrody połączone są z kablami rejestratora. Urządzenie rejestrujące mocuje się za pomocą paska na wysokości talii. Nośnik danych jest dokładnie  opisany: imię i nazwisko pacjenta, data badania,godzina rozpoczęcia rejestracji.
Po zakończeniu 24 godzinnej rejestracji zdejmuje się zestaw rejestrujący, odkleja elektrody z klatki piersiowej a nośnik danych przekazuje do pracowni holterowskiej w celu oceny. Całodobowy  zapis EKG jest analizowany przez program komputerowy a następnie weryfikowany przez lekarza. Pacjent otrzymuje wynik w postaci raportu komputerowego i słownego opisu sporządzonego przez lekarz. Do wyniku załączone są przykłady zarejestrowanych zaburzeń rytmu w postaci krzywych EKG.

Badanie wykonuje się w celu:

oceny objawów, które mogą być skutkiem zaburzeń rytmu serca (omdlenia, zawroty głowy, kołatania serca )

oceny skuteczności leczenia antyarytmicznego

oceny funkcjonowania stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora

diagnostyka choroby niedokrwiennej serca