USG dróg moczowych, prostaty oraz dróg rodnych kobiety

Warunkiem prawidłowego obrazowania ultrasonograficznego przez powłoki brzuszne narządów małej miednicy jest wypełnienie pęcherza moczowego. Pęcherz moczowy wypełniony moczem wypycha pętle jelitowe z miednicy małej i stanowi swoiste ?okno ultrasonograficzne? umożliwiające obserwację narządów rodnych kobiety, gruczołu krokowego mężczyzny oraz pęcherza moczowego.

Dzień przed badaniem

dieta lekkostrawna, z wyłączeniem jarzyn, owoców, ziarnistego pieczywa

u osób ze znaczną nadwagą Espumisan 3 x 2 kapsułki. Preparat ma na celu usunięcie powietrza z przewodu pokarmowego, które stanowi przeszkodę dla ultradźwięków

6 godzin przed badaniem

nie przyjmować pokarmów

nie palić tytoniu

nie żuć gumy

2 godziny przed badaniem

wypić 1-1,5 litra wody niegazowanej i nie oddawać moczu

Na badanie należy przynieść wyniki wcześniej wykonywanych badań obrazowych (w tym USG)