USG naczyń obwodowych (met. Dopplera)

 Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Wyjątek stanowią badania wykonywane przez powłoki brzuszne: badanie tt. nerkowych, aorty brzusznej, tt. Trzewnych, układu wrotnego, żyły głównej dolnej, żył biodrowych ? tutaj obowiązuje przygotowanie jak do badania USG jamy brzusznej