Rezonans magnetyczny (MR)

[Badanie wykonywane w Szpitalu ECZ Otwock]

W celu umożliwienia prawidłowego przeprowadzenia badania z jak najmniejszym ryzkiem dla Pacjenta prosimy o:

- podanie w momencie zapisu dokładnego rodzaju badania - umożliwi to terminową realizację usługi, zmniejszy prawdopodobieństwo oczekiwania w dniu badania na wezwanie do pracowni

- dokładne wypełnienie wszystkich punktów ankiety do badania, z podaniem pełnych informacji dotyczących chorób przebytych i innych problemów zdrowotnych ? wskazane jest pobranie ankiety z załącznika i przyniesienie jej w dniu badania

Przygotowanie do badania:
Wykonanie badania Rezonansu Magnetycznego nie wymaga specjalnego przygotowania.

Przed badaniem nie należy:

- zmieniać dotychczasowego leczenia farmakologicznego - w przypadku przewlekłych chorób należy - - zażyć stosowane dotychczas leki

 - pić kawy, coca-coli czy innych napojów zawierających kofeinę

Badanie odbywa się w pomieszczeniu zamkniętym, z koniecznością pozostania w bezruchu przez cały czas jego trwania, co może być powodem dyskomfortu. Czas badania jest zależny od jego rodzaju i może wynosić od ok. 30 minut do 2 godzin.

Nie należy wnosić do gabinetu metalowych elementów np. spinki do włosów, kolczyki, klipsy, guziki metalowe, paski, zegarki, klucze, urządzeń elektronicznych oraz innych przedmiotów, na które wpływa ujemnie pole magnetyczne np. karty płatnicze, telefony komórkowe i inne podobne przedmioty - proponujemy przewidzieć na wizytę rodzaj ubrania spełniającego wymienione wymogi. Wniesienie jakiegokolwiek metalowego przedmiotu może narazić Pacjenta i Pracowników na niebezpieczeństwo, spowodować uszkodzenie szprzętu.

W przypadku badania głowy, twarzoczaszki, oczodołów prosimy o zgłoszenie się bez makijażu, lakieru do włosów innych kosmetyków - często zawierają one pyłki metali, które są powodem wystąpienia zakłóceń pola magnetycznego i uniemożliwiają uzyskanie prawidłowych obrazów.

Żadna faza cyklu miesiączkowego nie stanowi przeciwwskazania do wykonania badania.

Nie można wykluczyć konieczności podania dożylnego środka kontrastowego ? decyzję podejmuje lekarz radiolog w trakcie badania. Wobec tego wskazane jest powstrzymanie się od spożywania pokarmów około 2 godziny przed badaniem oraz wypicie około 1 litra płynów niegazowanych i niesłodzonych (woda, słaba herbata, herbata ziołowa nie wpływająca na czynność dróg żółciowych).

Przed badaniem można zażywać leki - w przypadku leczenia chorób przewlekłych zalecane jest ich zażycie wg dotychczasowych wskazań lekarza prowadzącego. W przypadku choroby cukrzycowej, należy poinformować o tym Personel w trakcie rejestracji na badanie, w celu uzyskania terminu o dogodnej godzinie.

Jeśli stan pacjenta lub klaustrofobia nie pozwalają na pozostawanie w bezruchu, istnieje możliwość wykonania badania w krótkotrwałym uśpieniu. W takim przypadku Pacjent powinien zgłosić się do badania po przeprowadzeniu kwalifikacji anestezjologicznej z wypełnioną ankietą i świadomą zgodą na badanie.
 
W dniu badania proszę przynieść dokumentację:

- czytelnie wypełnione skierowanie na badanie z określeniem rodzaju badania, opatrzone pieczątką jednostki kierującej z numerem kontraktu NFZ, numerem międzynarodowej identyfikacji choroby tzw. kod ICD, wpisanym rozpoznaniem lekarskim, opatrzone pieczątką i podpisem lekarza kierującego na badanie oraz aktualny dowód ubezpieczenia

- w przypadku badań płatnych ? wypełnioną czytelnie ankietę na badanie z podaniem wszystkich danych dotyczących chorób przebytych i aktualnych, co badanie obecne ma wyjaśnić, informacje dotyczące wykonanych badań RTG, USG, TK, MR

- w przypadku przebytych zabiegów operacyjnych - prosimy o podanie terminu i rodzaju wykonanych operacji

- opisy wraz ze zdjęciami/ płytami CD/DVD wszystkich wcześniej wykonanych zdjęć RTG, badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i USG oraz karty informacyjne z prowadzonego leczenia, przebytych hospitalizacji

- w przypadku badania MR z podaniem dożylnym środka kontrastowego ? aktualny wynik poziomu kreatyniny(eGFR) we krwi

- w przypadku posiadanych wszczepów wewnętrznych ? endoprotezy, stenty, inne ? należy dysponować informacjami o rodzaju metriału użytego i dopuszczeniu ich do obecności w polu magnetycznym

Przeciwwskazaniem do badania rezonansu magnetycznego są:

- Wszczepiony rozrusznik serca i inne elektroniczne urządzenia stymujujące np. neurostymulatory, pompa insulinowa

- Metaliczne ciała obce w tkankach miękkich (np. klipsy naczyniowe po operacjach laparoskopowych, płytki ortopedyczne lub fragmenty metaliczne w obrębie ciała, oku, itp ? wskazane jest posiadanie informacji nt. materiału z którego zostały wykonane implanty, zaświadczenie można uzyskać od lekarza lub jednostki medycznej, w której przeprowadzono zabieg wszczepienia elementu)

- tatuaż badanej okolicy ciała

Proszę zgłosić przed badaniem:

- Posiadanie rozrusznika serca, metalowych klipsów lub innych metalicznych części w organizmie, wkładek domacicznych

- Rozpoznanie wcześniej alergii lub wystąpienie w przeszłości jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe

- Klaustrofobię

- Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna)

- Przed badaniem należy opróżnić pęcherz moczowy

Proszę zgłosić w czasie badania:

- Wszelkie nagłe dolegliwości

- Niepokojące objawy po dożylnym podaniu środka cieniującego: np.duszność, zawroty głowy, nudności

Po badaniu:
Po badaniach z dożylnym podaniem środka kontrastowego należy zarezerwować czas ok. 15 min przeznaczony na pozostawanie po badaniu pod opieką Personelu Pracowni

W celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu zalecane jest wypicie około 2, 5 l płynów w ciągu następnych 24 godzin. W rzadkich przypadkach po badaniu z podaniem środka kontrastowego mogą pojawić się nudności, wysypka czy swędzenie. Wskazane jest jak najszybsze zgłoszenie tych objawów lekarzowi lub zgłoszenie się do najbliższej jednostki zdrowia.

Wynikiem badania jest jego autoryzowany przez lekarza radiologa opis oraz dokumentacja elektroniczna wydana na płycie CD/DVD z dodatkowym oprogramowaniem umożliwiającym jej oglądanie przy pomocy współczesnego sprzętu komputerowego w warunkach domowych lub gabinetu lekarskiego.

Ze względu na dużą ilość obrazów uzyskiwanych w badaniach, dokumentacja w postaci klisz nie stanowi wystarczającego zasobu do przedstawienia rzetelnego badania.

Termin odbioru wyniku jest uzgadniany w Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej, można wynik odebrać osobiście lub przez osoby drugie z pisemnym upoważnieniem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezonans magnetyczny Achieva 3T TX jest jedynym w kraju urządzeniem 3T wyposażonym w podwójny nadajnik RF i 32 niezależne kanały odbiorcze RF. Aparat posiada najsilniejszy dostępny klinicznie system gradientowy o maksymalnej amplitudzie 80 mT/m i maksymalnej szybkości 200 mT/m/ms. Zapewnia to doskonałą jakość otrzymywanych obrazów i krótki czas badania pacjenta. [Dla porównania: ustalony przez NFZ trzeci, najwyższy stopień referencyjności pracowni MR wymaga amplitudy gradientów 33mT/m, natomiast nasze urządzenie przy 80mT/m posiada prawie 2.5 raza wyższe parametry].

Oferujemy pełnoprofilową diagnostykę MR wszystkich okolic ciała. W szerokim zakresie badań onkologicznych oferujemy m.in. obrazowanie dyfuzyjne całego ciała (Body DWI), mogące stanowić alternatywę dla badań PET i nie wykorzystujące izotopów promieniotwórczych, a przy tym znacznie tańsze.

Achieva 3T TX umożliwia badania MR serca (w tym perfuzyjne z adenozyną), ortopedyczne (m.in. chrząskogram), zaawansowane badania ośrodkowego układu nerwowego (traktografia, spektroskopia, perfuzja, BOLD), badania brzucha i miednicy oraz badania angiograficzne. Przykłady obrazów MR z urządzenia Achieva w załączeniu.