Tomografia komputerowa (TK)

[Badanie wykonywane w Szpitalu ECZ Otwock]

Tomografia komputerowa (TK)

W celu umożliwienia prawidłowego przeprowadzenia badania z jak najmniejszym ryzykiem dla Pacjenta prosimy o:

podanie w momencie zapisu dokładnego rodzaju badania - umożliwi to terminową realizację usługi, zmniejszy prawdopodobieństwo oczekiwania w dniu badania na wezwanie do pracowni

dokładne wypełnienie wszystkich punktów ankiety do badania, z podaniem pełnych informacji dotyczących chorób przebytych i innych problemów zdrowotnych ? wskazane jest pobranie ankiety z załącznika i przyniesienie jej w dniu badania

Przygotowanie do badania:

- Na badanie należy zgłosić się na czczo - co najmniej 6 godzin wcześniej nie należy spożywać pokarmów stałych. Zalecane jest wypicie około 1 litra niesłodzonych płynów np. woda, słaba herbata, herbata ziołowa nie wpływająca na czynność dróg żółciowych. W przypadku badań jelita grubego konieczne jest dodatkowe przygotowanie ?do pobrania w załączniku.

- Przed badaniem można zażywać leki, w przypadku leczenia chorób przewlekłych zalecane jest ich zażycie wg dotychczasowych wskazań lekarza prowadzącego. W przypadku choroby cukrzycowej, należy poinformować o tym Personel w trakcie rejestracji na badanie, w celu uzyskania terminu o dogodnej godzinie.

- Wykonujemy badania z dożylnym podaniem niejonowego środka kontrastowego.

- Wykonanie badanie nie wpływa negatywnie pod względem medycznym na zdolność prowadzenia pojazdów.

- Podczas badania muszą być wyeliminowane metalowe elementy, które wpływają negatywnie na jakość obrazu - proponujemy zaplanować rodzaj ubrania spełniający takie wymogi.

- Żadna faza cyklu miesiączkowego nie eliminuje możliwości wykonania badania. W przypadku wątpliwości należy wyjaśnić je w trakcie zapisu na badanie - zgodnie ze wskazaniami przepisów ochrony radiologicznej zaleca się wykonywanie badania u kobiet w przedziale czasowym do 10 dnia cyklu.

W dniu badania:
Prosimy przynieść:

- czytelnie wypełnione skierowanie na badanie z określeniem rodzaju badania, opatrzone pieczątką jednostki kierującej z numerem kontraktu NFZ, z numerem międzynarodowej idnetyfikacji choroby tzw. kod ICD, wpisanym rozpoznaniem lekarskim, opatrzone pieczątką i podpisem lekarza kierującego na badanie

w przypadku badań finansowanych przez NFZ w dniu badania prosimy o przedstawienie aktualnych dokumentów uprawniających do refundacji

- opis i dokumentację obrazową (klisze, płyta CD/DVD) badań poprzednio wykonanych (RTG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badań endoskopowych ? gastroskopii, kolonoskopii)

- dokumentację z pobytów szpitalnych

- w przypadku badania wymagającego dożylnego podania środka kontrastowego ? prosimy

- o przyniesienie wyniku badania poziomu kreatyniny we krwi/ eGFR ? w przypadku nieprawidłowych wartości należy skontaktować się z lekarzem kierującym na badanie, bowiem nieprawidłowy wynik badania może być przyczyną niewykonania badania z podaniem dożylnym kontrastu

- w przypadku choroby tarczycy wskazane jest zaświadczenie od endokrynologa o braku przeciwwskazań do wykonania badania TK i podania środka kontrastowego (wszystkie preparaty stosowane przy badaniach TK zawierają jod), dostarczenie najnowszych wyników badań hormonalnych

W dniu badania prosimy zgłosić się:

- na czczo w przypadku badań wymagających dożylnego podania środka kontrastowego

- na badanie jamy brzusznej i miednicy małej przynajmniej 1 godzinę przed wyznaczona godziną, - -- - w przypadku innych badań ? na 15 minut przed terminem badania

 

Co należy zgłosić przed wykonaniem badania:

- Przypadki reakcji uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe

- Przypadki występujących reakcji uczuleniowych ogólnych

- Choroby przewlekłe leczone i nieleczone, w tym: choroby tarczycy, astmę oskrzelową i inne choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia, krwinkowego (w tym np. szpiczak), niewydolności nerek lub wątroby, innych

- Ciąża lub podejrzenie ciąży

- Przebyte zabiegi operacyjne z określeniem ich rodzaju

- Trudności z przebywaniem w małych pomieszczeniach

W czasie badania:
W trakcie badania Chory jest pod stałą obserwacją Personelu pracowni, z możliwością kontaktu słownego. W przypadku wątpliwości co do samopoczucia w trakcie badania ? np. duszność, zawroty głowy, nudności, inne, należy je natychmiast zgłaszać ustnie, nie należy ruszać się w trakcie badania.

W przypadku konieczności podania dożylnego kontrastu:
W większości przypadków badanie tomografii komputerowej wymaga dożylnego podania środka kontrastowego. Mogą one wywoływać przemijające objawy:

- zawroty głowy

- uczucie gorąca i przepełnienia pęcherza moczowego

- świąd

- metaliczny smak w ustach

- kołatanie serca

Po badaniu:

Po badaniach z dożylnym podaniem środka kontrastowego należy zarezerwować czas ok. 30 min przeznaczony na pozostawanie po badaniu pod opieką Personelu Pracowni

W celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu zalecane jest wypicie około 2, 5 l płynów w ciągu następnych 24 godzin. W rzadkich przypadkach po badaniu z podaniem środka kontrastowego mogą pojawić się nudności, wysypka czy swędzenie. Wskazane jest jak najszybsze zgłoszenie tych objawów lekarzowi POZ lub zgłoszenie się do najbliższej jednostki zdrowia.

Wynikiem badania jest jego autoryzowany przez lekarza radiologa opis oraz dokumentacja elektroniczna wydana na płycie CD/DVD z o dodatkowym programowaniem umożliwiającym przegląd obrazów przy pomocy współczesnego sprzętu komputerowego w warunkach domowych lub gabinetu lekarskiego.

Ze względu na dużą ilość obrazów uzyskiwanych w badaniach, dokumentacja w postaci klisz nie stanowi wystarczającego zasobu do przedstawienia rzetelnego badania.

Termin odbioru wyniku jest uzgadniany w Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej, można wynik odebrać osobiście lub przez osoby drugie z pisemnym upoważnieniem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

128-warstwowy tomograf komputerowy Brilliance iCT SP pozwala na szybką i dokładną diagnostykę m.in. zmian narządowych i naczyniowych. Istotnym walorem tego urządzenia jest wykorzystywanie zaawansowanych technologii minimalizujących dawkę promieniowania RTG (DoseWise).

Oferujemy pełny zakres badań tomografii komputerowej wszystkich okolic ciała, w tym nieinwazyjną ocenę tętnic wieńcowych (koronarografia, calcium score), oraz wirtualne badania endoskopowe. Przykłady obrazów CT  z urządzenia Brilliance w załączeniu.
W diagnostyce MR i CT stosowane będą wyłącznie nowoczesne, najbezpieczniejsze środki kontrastowe a ich zastosowanie obłożone będzie minimalną marżą, co pozwoli nam zaoferować Państwu konkurencyjne ceny badań.